Uppdaterad
May 26, 2018. 14:03
Temperatur
23
°C
Vindhastighet
3
m/s
Vindriktning
132
°
NO2
19
PM10
4

Drottninggatan
NO2
7
O3
74

Järnvägsgatan
NO2
3

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60