Uppdaterad
December 16, 2017. 14:09
Temperatur
3
°C
Vindhastighet
6
m/s
Vindriktning
25
°
NO2
17
PM10
2

Drottninggatan
NO2
11
O3
52

Järnvägsgatan
NO2
-

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60