Uppdaterad
October 18, 2017. 03:47
Temperatur
12
°C
Vindhastighet
5
m/s
Vindriktning
293
°
NO2
11
PM10
22

Drottninggatan
NO2
6
O3
63

Järnvägsgatan
NO2
9

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60