Uppdaterad
August 20, 2018. 20:16
Temperatur
18
°C
Vindhastighet
9
m/s
Vindriktning
46
°
NO2
6
PM10
-

Drottninggatan
NO2
5
O3
53

Järnvägsgatan
NO2
5

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60