Uppdaterad
March 20, 2018. 14:31
Temperatur
4
°C
Vindhastighet
4
m/s
Vindriktning
96
°
NO2
22
PM10
4

Drottninggatan
NO2
12
O3
74

Järnvägsgatan
NO2
19

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60