Uppdaterad
October 18, 2017. 03:48
Temperatur
-
°C
Vindhastighet
-
m/s
Vindriktning
-
°
NO2
5
O3
51
PM10
22

Trollebergsvägen
NO2
-
O3
-

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60