Uppdaterad
December 16, 2017. 14:08
Temperatur
-
°C
Vindhastighet m/s
Vindriktning °
NO2
8
O3
52
PM10
19

Trollebergsvägen
NO2
10
O3
52

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60