Uppdaterad
November 13, 2018. 06:15
Temperatur
10
°C
Vindhastighet
1
m/s
Vindriktning
353
°
NO2
8
PM10
-

Drottninggatan
NO2
7
O3
52

Järnvägsgatan
NO2
5

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60