Uppdaterad
October 2, 2023. 07:23
Temperatur
16
°C
Vindhastighet
2
m/s
Vindriktning
210
°
NO2
12
PM 10
8
PM 2.5
7

Drottninggatan
NO2
14
O3
22

Järnvägsgatan
NO2
10

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60