Uppdaterad
February 8, 2023. 18:37
Temperatur
3
°C
Vindhastighet
4
m/s
Vindriktning
158
°
NO2
36
PM 10
35
PM 2.5
19

Drottninggatan
NO2
25
O3
30

Järnvägsgatan
NO2
39

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60