Uppdaterad
March 26, 2019. 05:35
Temperatur
4
°C
Vindhastighet
7
m/s
Vindriktning
27
°
NO2
5
PM10
21

Drottninggatan
NO2
6
O3
75

Järnvägsgatan
NO2
4

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60