Uppdaterad
April 19, 2024. 12:12
Temperatur
4
°C
Vindhastighet
3
m/s
Vindriktning
169
°
NO2
5
PM 10
5
PM 2.5
4

Drottninggatan
NO2
7
O3
39

Järnvägsgatan
NO2
4

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60