Uppdaterad
June 26, 2022. 01:38
Temperatur
23
°C
Vindhastighet
2
m/s
Vindriktning
103
°
NO2
12
PM 10
27
PM 2.5
18

Drottninggatan
NO2
11
O3
69

Järnvägsgatan
NO2
17

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60