Uppdaterad
July 16, 2019. 06:45
Temperatur
14
°C
Vindhastighet
3
m/s
Vindriktning
50
°
NO2
8
PM10
4

Drottninggatan
NO2
2
O3
52

Järnvägsgatan
NO2
9

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60