Uppdaterad
May 27, 2019. 04:03
Temperatur
12
°C
Vindhastighet
3
m/s
Vindriktning
177
°
NO2
17
PM10
-

Drottninggatan
NO2
9
O3
49

Järnvägsgatan
NO2
13

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60