Uppdaterad
September 18, 2021. 10:18
Temperatur
13
°C
Vindhastighet
4
m/s
Vindriktning
67
°
NO2
1
PM 10
9
PM 2.5
5

Drottninggatan
NO2
-
O3
-

Järnvägsgatan
NO2
3

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60