Uppdaterad
May 15, 2021. 20:13
Temperatur
12
°C
Vindhastighet
2
m/s
Vindriktning
170
°
NO2
34
PM 10
11
PM 2.5
6

Drottninggatan
NO2
12
O3
56

Järnvägsgatan
NO2
13

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60