Uppdaterad
July 23, 2018. 19:09
Temperatur
25
°C
Vindhastighet
3
m/s
Vindriktning
56
°
NO2
16
PM10
-

Drottninggatan
NO2
13
O3
67

Järnvägsgatan
NO2
21

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60