Uppdaterad
December 4, 2020. 06:22
Temperatur
2
°C
Vindhastighet
3
m/s
Vindriktning
100
°
NO2
8
PM 10
26
PM 2.5
25

Drottninggatan
NO2
8
O3
20

Järnvägsgatan
NO2
3

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60