Uppdaterad
November 18, 2019. 12:48
Temperatur
9
°C
Vindhastighet
9
m/s
Vindriktning
93
°
NO2
-
PM10
19

Drottninggatan
NO2
8
O3
34

Järnvägsgatan
NO2
6

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60