Uppdaterad
September 24, 2018. 12:03
Temperatur
12
°C
Vindhastighet
5
m/s
Vindriktning
84
°
NO2
16
PM10
-

Drottninggatan
NO2
8
O3
-

Järnvägsgatan
NO2
32

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60