Uppdaterad
September 22, 2020. 06:56
Temperatur
14
°C
Vindhastighet
1
m/s
Vindriktning
152
°
NO2
19
PM 10
23
PM 2.5
15

Drottninggatan
NO2
15
O3
43

Järnvägsgatan
NO2
23

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60