Uppdaterad
January 18, 2019. 07:05
Temperatur
2
°C
Vindhastighet
6
m/s
Vindriktning
53
°
NO2
13
PM10
-

Drottninggatan
NO2
7
O3
70

Järnvägsgatan
NO2
7

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60