Uppdaterad
July 20, 2024. 03:09
Temperatur
18
°C
Vindhastighet
-
m/s
Vindriktning
320
°
NO2
23
PM 10
12
PM 2.5
6

Drottninggatan
NO2
25
O3
24

Järnvägsgatan
NO2
23

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60