Uppdaterad
July 14, 2020. 00:11
Temperatur
15
°C
Vindhastighet
1
m/s
Vindriktning
109
°
NO2
5
PM 10
14

Drottninggatan
NO2
24
O3
26

Järnvägsgatan
NO2
23

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60