Uppdaterad
January 22, 2020. 18:46
Temperatur
7
°C
Vindhastighet
3
m/s
Vindriktning
359
°
NO2
27
PM10
-

Drottninggatan
NO2
20
O3
56

Järnvägsgatan
NO2
29

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60