Uppdaterad
September 30, 2022. 15:30
Temperatur
13
°C
Vindhastighet
2
m/s
Vindriktning
140
°
NO2
15
PM 10
8
PM 2.5
6

Drottninggatan
NO2
9
O3
40

Järnvägsgatan
NO2
24

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60