Uppdaterad
September 23, 2019. 03:05
Temperatur
12
°C
Vindhastighet
8
m/s
Vindriktning
94
°
NO2
10
PM10
2

Drottninggatan
NO2
2
O3
58

Järnvägsgatan
NO2
8

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60