Uppdaterad
November 28, 2021. 16:28
Temperatur
2
°C
Vindhastighet
4
m/s
Vindriktning
38
°
PM10
5

Trollebergsvägen
NO2
6
O3
43

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60