Uppdaterad
September 30, 2022. 15:49
Temperatur
13
°C
Vindhastighet
4
m/s
Vindriktning
146
°
NO2
9
O3
49
PM10
10

Trollebergsvägen
NO2
5
O3
47

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60