Uppdaterad
January 18, 2019. 07:20
Temperatur
-3
°C
Vindhastighet m/s
Vindriktning °
NO2
35
O3
30
PM10
3

Trollebergsvägen
NO2
7
O3
37

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60