Uppdaterad
November 18, 2019. 13:03
Temperatur
8
°C
Vindhastighet m/s
Vindriktning °
NO2
1
O3
51
PM10
20

Trollebergsvägen
NO2
6
O3
28

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60