Uppdaterad
November 13, 2018. 06:29
Temperatur
8
°C
Vindhastighet m/s
Vindriktning °
NO2
5
O3
73
PM10
-

Trollebergsvägen
NO2
3
O3
47

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60