Uppdaterad
May 31, 2020. 19:34
Temperatur
21
°C
Vindhastighet
2
m/s
Vindriktning
109
°
PM10
13

Trollebergsvägen
NO2
1
O3
56

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60