Uppdaterad
September 23, 2019. 03:17
Temperatur
11
°C
Vindhastighet m/s
Vindriktning °
NO2
1
O3
64
PM10
2

Trollebergsvägen
NO2
-
O3
-

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60