Uppdaterad
July 23, 2018. 19:09
Temperatur
24
°C
Vindhastighet m/s
Vindriktning °
NO2
2
O3
61
PM10
12

Trollebergsvägen
NO2
2
O3
58

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60