Uppdaterad
December 11, 2023. 18:05
Temperatur
2
°C
Vindhastighet
4
m/s
Vindriktning
45
°
NO2
17
O3
16
PM10
4

Trollebergsvägen
NO2
10
O3
5

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60