Uppdaterad
April 23, 2021. 11:13
Temperatur
7
°C
Vindhastighet
2
m/s
Vindriktning
116
°
PM10
2

Trollebergsvägen
NO2
2
O3
72

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60