Uppdaterad
March 26, 2023. 18:24
Temperatur
2
°C
Vindhastighet
6
m/s
Vindriktning
283
°
NO2
4
O3
59
PM10
5

Trollebergsvägen
NO2
6
O3
51

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60