Uppdaterad
February 26, 2020. 12:37
Temperatur
1
°C
Vindhastighet m/s
Vindriktning °
NO2
5
O3
58
PM10
3

Trollebergsvägen
NO2
6
O3
54

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60