Uppdaterad
July 16, 2019. 06:59
Temperatur
12
°C
Vindhastighet m/s
Vindriktning °
NO2
12
O3
47
PM10
4

Trollebergsvägen
NO2
2
O3
41

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60