Uppdaterad
January 22, 2021. 21:03
Temperatur
4
°C
Vindhastighet
2
m/s
Vindriktning
116
°
PM10
14

Trollebergsvägen
NO2
8
O3
49

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60