Uppdaterad
June 19, 2024. 10:21
Temperatur
13
°C
Vindhastighet
3
m/s
Vindriktning
236
°
NO2
6
O3
53
PM10
15

Trollebergsvägen
NO2
2
O3
48

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60