Uppdaterad
August 13, 2020. 08:22
Temperatur
14
°C
Vindhastighet
1
m/s
Vindriktning
101
°
PM10
9

Trollebergsvägen
NO2
5
O3
31

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60