Uppdaterad
June 26, 2022. 01:52
Temperatur
21
°C
Vindhastighet
1
m/s
Vindriktning
71
°
NO2
4
O3
54
PM10
18

Trollebergsvägen
NO2
3
O3
65

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60