Uppdaterad
September 30, 2022. 14:08
Temperatur
13
°C
Vindhastighet
5
m/s
Vindriktning
165
°
Nederbörd
1
mm/idag
NO2
5
O3
47
PM 10
18

Rådhuset
NO2
16
O3
41
PM10
12

Dalaplan
NO2
10
PM 10
7

Amiralsgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60

● Dalaplan

● Rådhuset

● Amiralsgatan